Đông dạ văn trùng

(Bạch Cư Dị)

Đông dạ văn trùng là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Trùng thanh đông tứ khổ ư thu,
Bất giải sầu nhân văn diệc sầu.
Ngã thị lão nhân thính bất uý,
Thiếu niên mạc thính bạch đầu quân.

Dịch Nghĩa

Đêm đông nghe tiếng dế
Tiếng dế đêm đông ý tứ não nùng hơn mùa thu
Kẻ không biết buồn nghe cũng phải buồn
Ta đã già rồi,nghe chẳng sợ gì
Tuổi trẻ đừng nghe vì nghe thì sẽ bạc đầu.
Dịch Thơ

Dế đông sầu gấp mấy thu dồn
Người dửng dưng nghe cũng chạnh buồn.
Già cả như ta nghe chả sợ
Tuổi xanh e sẽ bạc đầu luôn.
Người dịch Lê Nguyễn Lưu

Thảo luận cho bài thơ: Đông dạ văn trùng - Bạch Cư Dị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *