Đồng tiền hoẻn

(Hồ xuân Hương)

Đồng tiền hoẻn là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Cũng lò cũng bể, cũng cùng than,
Mở mặt vuông tròn với thế gian.
Kém cạnh cho nên mang tiếng hoẻn,
Đủ đồng ắt cũng đóng nên quan.

Thảo luận cho bài thơ: Đồng tiền hoẻn - Hồ xuân Hương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *