Dữ Chu sơn nhân

(Đổ Phủ)

Dữ Chu sơn nhân là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Cẩm lý tiên sinh ô giác cân
Viên thu vu lật vị tuyền bần
Quán khan tân khách nhi đồng hỷ
Đắc thực giai trừ điểu tước tuần
Thu thủy tài thắm tứ ngũ xích
Giã hàng cáp thu lưỡng tam nhân
Bạch sa thúy trúc giang thôn mộ
Tương tống sài môn nguyệt sắc tân
Dịch Nghĩa
Tặng ông họ Chu ở trên núi
Thầy đồ thôn Cẩm (1) chiếc khăn đầu rìu thâm.
Vườn thu hoạch được khoai, hạt giẻ, chưa hẳn là nghèo.
Khách khứa đã quen, trẻ con thấy đến, mừng rỡ.
Trước sân kiếm ăn được, ri sẻ đã dạn người.
Nước mùa thu mới sâu độ bốn năm thước
Chiếc đò chở vừa hai ba người.
Cát trắng, tre xanh, cảnh chiều hôm trên xóm bến,
Tiễn nhau trước cổng gióng tre, ánh trăng mới mọc sáng ngời.
————————————
Ông họ Chu là Chu Hy San, bạn của Đỗ Phủ.
(1) Cẩm: Cẩm Giang, nơi Chu Hy San ở.
Dịch Thơ
Tặng ông họ Chu ở trên núi
Trên đầu ông đội khăn đầu rìu,
Khoai, giẻ vườn ông chưa hẳn nghèo.
Mừng khách, trẻ con quen mặt hỏi,
Dạn người, chim chóc được mồi theo.
Sông thu một dãi nông sờ nước
Thuyền khách ba thang đủng đỉnh chèo.
Cát trắng trúc xanh trời sắp tối,
Cửa sài đưa khác bóng trăng treo.
Bản dịch: PSV

Thảo luận cho bài thơ: Dữ Chu sơn nhân - Đổ Phủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *