Dữ Nhiệm Thành Hứa chủ bạ du nam trì

(Đổ Phủ)

Dữ Nhiệm Thành Hứa chủ bạ du nam trì là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Thu thủy thông câu húc
Thành ngung tiến tiểu thuyền
Vãn lương khan tẩy mã
Xâm mộc loạn minh thiền
Lăng thục kinh thì vũ
Bạc hoang bát nguyệt thiên
Thần triêu giáng bạch lộ
Diêu úc cựu thanh chiên
Dịch Nghĩa
Nước mùa thu làm cho thông mương lạch.
Góc thành có chiếc thuyền nhỏ đi tới.
Buổi chiều lạnh lẽo nhìn cảnh tắm ngựa.
Cây xanh tốt, tiếng ve kêu khắp nơi
Ấu chín, trận mưa đúng mùa
Bạc hà mọc hoang, trời tháng tám
Sáng ngày, sương rơi trắng xóa
Xa nhớ chiếc nệm xanh xưa cũ (1)
(1) Câu này muốn nhắc lại chuyện Vương Hiến Chi, ban đêm họ Vương ngủ trong thư trai, thì có trộm đến viếng. Vương bèn nói: nhà ta có tấm nệm màu xanh là cổ vật, để ta vào lấy ra cho.
Dịch Thơ
Cùng ông chủ bạ họ Hứa, quê ở Nhiệm Thành, đi chơi hồ phía Nam
Nước thu thông rạch, rãnh.
Thành ngoại chống thuyền con.
Tối mát, ngựa bơi tắm,
Rừng sâu, ve véo von.
Mùa mưa ngâu, ấu chín.
Tiết tháng tám, hà non.
Sáng sớm mù sương trắng,
Nhớ quê nệm cũ gòn.
Bản dịch: Nguyễn Huy Hùng

Thảo luận cho bài thơ: Dữ Nhiệm Thành Hứa chủ bạ du nam trì - Đổ Phủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *