Duyên kỳ ngộ

(Hồ xuân Hương)

Duyên kỳ ngộ là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Nghìn dặm có duyên sự cũng thành,
Xin đừng lo lắng hết xuân xanh.
Tấc gang tay họa thơ không dứt,
Gần gụi cung dương lá vẫn lành.
Tên sẵn bút đề dường chĩnh chện,
Trống mang dùi cắp đã phanh phanh.
Tuy không thả lá trôi dòng ngự,
Chim tới vườn đào thế mới xinh.

Thảo luận cho bài thơ: Duyên kỳ ngộ - Hồ xuân Hương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *