Giễu Người Thi Đỗ

(Trần Tế Xương)

Giễu Người Thi Đỗ là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Một đàn thằng hỏng đứng mà trông,
Nó đỗ khoa này có sướng không !
Trên ghế, bà đầm ngoi đít vịt,
Dưới sân, Ông cử ngẩng đầu rồng.

Thảo luận cho bài thơ: Giễu Người Thi Đỗ - Trần Tế Xương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *