Giời Nực Mặc Áo Bông

(Trần Tế Xương)

Giời Nực Mặc Áo Bông là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Bức sốt nhưng mình vẫn áo bông,
Tưởng rằng ốm dậy, hóa ra không.
Một tuồng rách rưới, con như bố,
Ba chữ nghêu ngao, vợ chán chồng.
Đất biết bao giờ sang vận đỏ ?
Trời làm cho bỏ lúc chơi ngông.
Gần chùa, gần cảnh, ta tu quách;
Cửa Phật quanh năm vẫn áo sồng.

Thảo luận cho bài thơ: Giời Nực Mặc Áo Bông - Trần Tế Xương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *