Hàm Đan đông chí dạ tư gia

(Bạch Cư Dị)

Hàm Đan đông chí dạ tư gia là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.


Hàm Đan dịch lý phùng đông chí
Bão tất đăng tiền ảnh bạn thân
Tưởng đắc gia trung thâm dạ tọa
Hoàn ưng thuyết trước viễn hành nhân

Dịch Nghĩa
Đêm đông chí ở Hàm Đan nhớ nhà

Trong nhà trạm ở Hàm Đan,gặp tiết đông chí
Ôm gối trước đèn,bóng làm bạn với thân
Tưởng đến cả nhà ngồi trong đêm khuya
Ai nấy đang bàn tán nhắc nhở người đi xa.

Dịch Thơ
Hàm Đan ở trạm ngày đông chí
Bó gối bên đèn bóng với ta.
Tưởng lúc đêm khuya nhà họp mặt
Còn đang nhắc nhở người đi xa.

Lê Nguyễn Lưu dịch

Thảo luận cho bài thơ: Hàm Đan đông chí dạ tư gia - Bạch Cư Dị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *