Hạt Nắng Trong Tim

(Hồng Quế)

Hạt Nắng Trong Tim là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.
Người ơi mây hạ còn lưu luyến
Ở lại cùng em bờ vai nghiêng
Lòa xòa trên tóc vàng rưng rức
Vài giọt nắng thôi… rót nỗi niềm


Vài giọt nắng thôi hạ cũng đi
Em về gom nắng khóc biệt ly
Phương hồng khô ép vào trang vỡ
Giữ lại đây vài giọt xuân thì


Chẳng biết mai này còn nhớ nhau
Tóc gió xôn xao hạt nắng màu
Sợi nhớ sợi thương khơi chiều hạ
Hay là xa quá mộng xanh xao


Mang theo hạt nắng những mùa xa
Ép vào nhật ký tuổi ngọc ngà
Giữ trong tim mãi đừng xa cách
Như ở trong nhau tình mặn mà


Thảo luận cho bài thơ: Hạt Nắng Trong Tim - Hồng Quế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *