HÃY SỐNG NHƯ BẬC TRÍ

(Tịnh Nguyệt Vân)

HÃY SỐNG NHƯ BẬC TRÍ là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Hãy sống như Bậc Trí,

luôn tràn đầy hoan-hỷ

để thường giúp muôn lòai

luôn sống tròn thiện mỹ.


Hãy sống thật tươi mát,

cho đời luôn an lạc

vì bạn là Hiện thân

của Nguồn sống vô tác.


Hãy sống thật thỏai mái

và trọn vẹn vô ngại

vì bạn vốn chính là

một vị Phật tương lai.


Nguyện ánh sáng Minh Trí

thường soi muôn lối đi

để giúp cho muôn lòai

thường sống tròn hoan-hỷ.


Nguyện bao công đức lành

giúp muôn lòai vãng sanh

cõi Tây Phương Cực Lạc

muôn thuở vẫn cao thanh…


Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,

Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát,

Nay kính,


Tịnh Nguyệt Vân

Thảo luận cho bài thơ: HÃY SỐNG NHƯ BẬC TRÍ - Tịnh Nguyệt Vân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *