Hoa Cỏ May

(Nguyễn Bính)

Hoa Cỏ May là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Hồn anh như hoa cỏ may,
Một chiều gió cả bám đầy áo em.

Nguồn: Hoàng Xuân, Nguyễn Bính – thơ và đời, NXB Văn học, 2003

Thảo luận cho bài thơ: Hoa Cỏ May - Nguyễn Bính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *