Hoa Tạng huyền môn

(Mặc Giang)

Hoa Tạng huyền môn là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.


An Cư Kiết Hạ mở rồi
Tăng Ni Phật tử thời thời bảo ban
Nương theo rợp sắc y vàng
Hàng hàng lớp lớp áo lam nối dài
Bước đi từng bước khoan thai
Thong dong tự tại lên đài diệu liên
Từng bước chân, nở đóa sen
Từng bước đi, vi tiếu lên, mỉm cười
Ca Diếp xưa cũng thế thôi
Sen Vàng diệu pháp thời thời điểm hoa
Trung Tôn Phật ngự bảo tòa
Đạo mầu huyền nhiệm chói lòa trần gian
Băng đi thế giới ba ngàn
Chúng sanh độ tận phước hàm sinh linh
Tam đồ mở cửa chuyển mình
Ba Thừa chuyên chở đạo tình thâm sâu
An Cư Kiết Hạ nguyện cầu
Phật ân vi diệu phổ châu Ta Bà
Chúng sanh mong nhớ quê nhà
Đưa đường dẫn lối gần xa trở về
Trở về dưới cội Bồ Đề
Nhiễm ô triền phược não nề tiêu tan
Về đây, sống với Đạo Vàng
Đẳng đeo quán trọ trần gian khổ đời
Về đây, đạo lý tuyệt vời
Bến mê chi nữa hỡi người thế nhân
Bọt bèo giả ảnh phù vân
Tứ sanh lục đạo trầm luân lâu rồi
Kể từ vô thỉ lên ngôi
Chúng sanh lưu lạc nổi trôi vô bờ
Mau mau thức tỉnh bến mê
Trở về Bờ Giác Bồ Đề diệu minh
Tay cầm cam lộ tịnh bình
Tay cầm nhành liễu chúng sinh độ đời
Ra đi khắp chốn khắp nơi
Làm người con Phật tuyệt vời trần gian
Đâu đâu cũng Ánh Đạo Vàng
Thõng tay vào chợ nhẹ nhàng bước đi
Đâu đâu cũng Đạo Từ Bi
Nhân gian an hưởng vô nghì độ sanh
Ngưỡng tôn Từ Phụ Cha Lành
Chắp tay đảnh lễ chân thành chuyên tâm
Ngưỡng tôn Phật nhủ từ ân
Tam Bảo thường trụ pháp âm trường tồn
Sen vàng diệu hữu thường chơn
Huyền Môn Hoa Tạng dấu son vô cùng.

Tháng 6 – 2010
TNT Mặc Giang

Thảo luận cho bài thơ: Hoa Tạng huyền môn - Mặc Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *