Hỏi cô hàng sách

(Hồ xuân Hương)

Hỏi cô hàng sách là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Cô hàng lấy sách cắp ra đây!
Xem thử truyện nào thú lại say.
Nữ tú có bao xin xếp cả,
Phương hoa phỏng liệu có còn hay …?
Tuyển phu mặc ý tìm cho kỹ,
Chinh phụ thế nào bán lấy may.
Kỳ ngộ bích câu xin tiện hỏi,
Gía tiền cả đó tính sao vay.

Thảo luận cho bài thơ: Hỏi cô hàng sách - Hồ xuân Hương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *