Hỏi Trăng

(Hồ xuân Hương)

Hỏi Trăng là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Trải mấy thu nay vẫn hãy còn,
Cớ sao khi khuyết lại khi tròn.
Hỏi con bạch thố đà bao tuổi,
Hở chị Hằng Nga đã mấy con?
Đêm tối cớ chi soi gác tía?
Ngày xanh còn thẹn với vừng son.
Năm canh lơ lửng chờ ai đó?
Hay có tình riêng với nước non?

Thảo luận cho bài thơ: Hỏi Trăng - Hồ xuân Hương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *