hồng hạnh

(Cao Đồng Khánh)

hồng hạnh là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

hồn em như tranh sơn mài
vào trong ánh sáng mang hài đi ra
hồn anh như đom đóm xa
ra ngoài bóng tối mang hoa đi vào
sao giăng chín ngo.t nhánh trời
sông trăng vàng thếp tuyệt vời quê hương

Thảo luận cho bài thơ: hồng hạnh - Cao Đồng Khánh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *