Khách chí

(Đổ Phủ)

Khách chí là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Xá nam xá bắc giai xuân thủy ,
Ðản kiến quần âu nhật nhật lai .
Hoa kiến bất tằng duyên khách tảo ,
Bồng môn kim thủy vị quân khai .
Bàn tôn thị viễn vô kiêm vị ,
Tôn tửu gia bần chỉ cựu phôi .
Khẳng dữ lăng ông tương đối ẩm ,
Cách ly hô thủ tận dư bôi .
Dịch Nghĩa
Khách đến
Phía nam , phía bắc nhà toàn là nước xuân . Chỉ thấy những con chim âu ngày ngày bay tới . Trươc đây chưa từng có vì khách nào mà quét đường hoa ; bây giờ mới vì bạn mà mở cửa cỏ bồng .
Vì chợ xa , nên bữa ăn không có đủ vị ; nhà nghèo, chỉ có chén rượu cũ chưa lọc . Thôi đành đối ẩm với lão hàng xóm ; cách rào , gọi mang ra hết chén rượu còn lại .

Dịch Thơ
Khách đến
Nước xuân đầy rẫy bắc nam;
Ngày ngày âu vẫn thường sang chơi nhà.
Chưa vì khách quét lối hoa,
Cửa bồng nay mới mở ra vì người.
Chợ xa thiếu vị dâng mời;
Nhà nghèo ; chỉ có rượu ôi lâu ngày.
Với ông hàng xóm cùng say,
Gọi đem hết rượu ra ngay bên rào.
Bản dịch: Trần Trọng San

Thảo luận cho bài thơ: Khách chí - Đổ Phủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *