Không Nhiễm

(Mytutru)

Không Nhiễm là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.
Biết cõi trần ai sướng, khổ xoay
chung quanh thử thách rỏ ban ngày
Cơ duyên phúc báo người gieo cấy
Tứ khổ an bày khắp đó đây
Dưỡng tánh định thần qua khúc khó
Thiền tâm giải thoát lục căn đày
Vô minh Trí sáng nhà không tối
Thức trí, không còn nhiễm đắng cay30.7.2009

Thảo luận cho bài thơ: Không Nhiễm - Mytutru

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *