Khúc giang ức Nguyên Cửu

(Bạch Cư Dị)

Khúc giang ức Nguyên Cửu là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Xuân lai vô bạn nhàn du thiểu
Hành lạc tam phân giảm nhị phân
Hà huống kim triêu hạnh viên lý
Nhàn nhân phùng tân bất phùng quân
Dịch Nghĩa

Ở sông Khúc,nhớ Nguyên Cửu
Xuân tới không bạn nên ít rong chơi
Ba phần vui thú,bớt đi hai phần
Huống chi sáng nay trong vườn hạnh
Gặp đủ mọi người nhàn hạ mà chẳng gặp anh.
Dịch Thơ

Xuân về vắng bạn ít dông dài
Vui thú ba phần giảm mất hai.
Huống nữa sớm nay trong vườn hạnh
Bạn mình chẳng gặp,gặp ai ai…
Lê Nguyễn Lưu dịch

Thảo luận cho bài thơ: Khúc giang ức Nguyên Cửu - Bạch Cư Dị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *