Khuê oán

(Cao Biền)

Khuê oán là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.


Nhân thế bi hoan bất khả tri
Phu quân sơ phá Hắc Sơn quy
Tức kim hữu hiến bình nam sách
Tảo vãn thôi phùng hiệu đới y

Dịch Thơ
Nhân thế vui buồn khó biết thay
Hắc Sơn chàng phá giặc về ngay
Nay lại bình nam dâng mưu kế
Hôm sớm nhung y cứ giục may

Lê Nguyễn Lưu dịch

Thảo luận cho bài thơ: Khuê oán - Cao Biền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *