Khuyên anh đi lính cho ngoan

()

Khuyên anh đi lính cho ngoan là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Khuyên anh đi lính cho ngoan,
Cho dân được cậy, cho quan được nhờ.
Bao giờ nên đội, nên cơ,
Thì em sẽ quyết đợi chờ cùng anh.

Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam – Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân Thu, 1975 (tái bản của NXB Sống mới, 1969)

Thảo luận cho bài thơ: Khuyên anh đi lính cho ngoan -

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *