Kỷ

(Đổ Phủ)

Kỷ là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Vĩnh dữ thanh khê biệt
Mông tương ngọc soạn câu
Vô tài trục tiên ẩn
Bất cảm hận bào trù
Loạn thế khinh toàn vật
Vi thanh cập hoạ xu
Y quan kiêm đạo tặc
Thao thiết dụng tư tu

Dịch Nghĩa
Con hoẵng
Vĩnh biệt khe suối trong trẻo
Sắp bị dọn lên cùng với thức ăn ngon
Không có tài theo các bậc tiên ở ẩn
Đâu dám giận bọn đầu bếp
Đời loạn coi thường mọi vật
Tiếng kêu nhỏ mà tai hoạ cũng đến
Bọn áo mũ cũng như bọn trộm cướp
Ăn uống nhồm nhoàm thoáng chốc hết ngay

Dịch Thơ
Vĩnh biệt suối khe trong
Món ngon sắp dọn cùng
Theo thiên tài chẳng kịp
Giận bếp dám sinh lòng
Đời loạn không gì vẹn
Thầm kêu cũng mắc vòng
Quan quyền cùng trộm cướp
Ngốn ngấu chốc là xong !
Lê Nguyễn Lưu dịch

Thảo luận cho bài thơ: Kỷ - Đổ Phủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *