Lang Thang

(Hàn Mặc Tử)

Lang Thang là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Lãng tử ơi! mi là tiên hành khất,
May không chết lạnh trước lầu mỹ nhân.
Ta đi tìm mộng tầm xuân,
Gặp vua nhà Nguyễn bay trên mây .
Rượu nắng uống vào thì say .
Áo ta rách rưới trời không vá,
Mà bốn mùa trăng mặc vải trăng
Không ai chết cả sao lòng buồn như tang?
Cho tôi mua trọn hàm răng.
Hàm răng ngà ngọc, hàm răng đa tình,
Một chắc ta lại với mình.
Có ai vô đó mà mình hồ ngươi ?
Lãng tử ơi, mi là tiên hành khất,
Nay không hộc máu chết rồi còn đâu ?
Trời hỡi nhờ ai cho khỏi đói ?
Gió trăng có sẵn làm sao ăn?
Làm sao giết được người trong mộng?
Để trả thù duyên kiếp phũ phàng?
(Xuân Như Ý)

Thảo luận cho bài thơ: Lang Thang - Hàn Mặc Tử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *