Lên lão

(Nguyễn Khuyến)

Lên lão là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Ông chẳng hay ông tuổi đã già,
Năm lăm ông cũng lão đây mà.
Anh em làng xóm xin mời cả,
Xôi bánh, trâu heo cũng gọi là.
Chú Đáo bên làng lên với tớ,
Ông Từ xóm chợ lại cùng ta.
Bây giờ đến bậc ăn dưng nhỉ, (1)
Có rượu thời ông chống gậy ra.

(1) Ăn dưng: ăn không.

Thảo luận cho bài thơ: Lên lão - Nguyễn Khuyến

1 bình luận trong “Lên lão

 1. Tôi thấy một bài ” Lên lão ” khác :
  Ông chẳng hay ông tuổi đã già
  Năm mươi ông cũng lão đây mà
  Anh em làng xóm xin mời cả
  Xôi bánh trâu heo cũng gọi là
  Chú Đáo bên làng sang với tớ
  Ông Từ xóm chợ lại cùng ta
  Bây giờ đến bậc ăn dưng nhỉ
  Có rượu thời ông chống gậy ra
  (Nguyễn Khuyến)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *