Lòng Nào Dám Tưởng

(Nguyễn Bính)

Lòng Nào Dám Tưởng là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Mẹ em như bóng nắng về chìêu,
Sống được bao nhiêu biết bấy nhiêu.
Em em còn trẻ người non dạ,
Há nỡ theo anh, nỡ bỏ liều.
Lấy ai nuôi mẹ, dạy em thơ ?
Anh có thương em hãy cố chờ.
Chưa trọn đạo con, tròn nghĩa chị,
Lòng nào dám tưởng tới duyên tơ.

Thảo luận cho bài thơ: Lòng Nào Dám Tưởng - Nguyễn Bính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *