Lưu Cửu pháp tào Trịnh Hà Khâu Thạch Môn yến tập

(Đổ Phủ)

Lưu Cửu pháp tào Trịnh Hà Khâu Thạch Môn yến tập là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Thu thủy thanh vô để
Tiêu nhiêu tịnh khách tâm
Duyến tào thừa dật hứng
An mã đáo hoang lâm
Năng lại phùng liên bích
Hoa diên trực nhất kim
Vãn lai hoành xuy hảo
Hoằng hạ diệc long ngâm
Dịch Nghĩa
Nước mùa thu trong vô cùng
Rất tịch mịch làm sạch lòng người khách
Một nhóm quan duyến tào nhân dịp hứng thú
Đi ngựa đến rừng hoang
Vị quan nhỏ, tài, gặp viên ngọc bích giá liên thành.
Chiếu hoa giá trị bằng một nén vàng
Chiều tối nghe tiếng sáo thổi rất hay
Dưới chỗ nước sâu cũng có rồng ngâm.
Dịch Thơ
Cùng Lưu Cửu pháp tào và Trịnh quê ở Hà Khâu ăn tiệc ở Thạch Môn
Nước thu trong biết bao
Lòng sạch, lâng lâng sầu
Hứng thú quan quyền cảm
Rừng hoang vó ngựa vào
Ngọc nhiều thành, đức độ
Mâm một nén, sang giàu
Chiếu tối vẳng đưa sáo
Rồng ngâm đáy vực sâu
Bản dịch: Nguyễn Huy Hùng

Thảo luận cho bài thơ: Lưu Cửu pháp tào Trịnh Hà Khâu Thạch Môn yến tập - Đổ Phủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *