Mai trắng

(Vũ Hoàng Chương)

Mai trắng là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Xuân mới ba mươi sáu nõn nường
Riêng cành mai cũ chiếm yêu đương.
Dài sông nghĩa ấy tình cao núi
Pha tuyết thân này mặt nhuốm sương.

Chẳng đợi Đông-quân làm Đạo-chủ
Vẫn là Hoa-hậu sánh Thi-vương.
Giang-Nam mộng lẫn vào Giang-Bắc
Trời bốn phương lòng chỉ một phương.

[ Sài Gòn 1956 ]

Thảo luận cho bài thơ: Mai trắng - Vũ Hoàng Chương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *