Mạn hứng kỳ I

(Đổ Phủ)

Mạn hứng kỳ I là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Nhãn khan khách sầu sầu bất tỉnh
Vô lại xuân sắc đáo giang đình
Tức khiển hoa khai thâm tháo thứ
Tiện giác oanh ngữ thái đinh ninh.
Dịch Nghĩa
Mắt nhìn thấy khách buồn buồn không tỉnh
Xuân sắc thật vô lại, đến bên đình ven sông
Làm cho hoa nở vội vàng tưng bừng
Và khiến chim oanh hót rộn ràng.
Dịch Thơ
Mạn hứng
Giang đình mắt ngó sầu không tỉnh
Sắc xuân vô lại ghé qua chi
Đã làm hoa nọ chen nhau nở
Lại giục oanh kia hót tỉ ti.
Bản dịch của Lãng Xẹt Tử

Thảo luận cho bài thơ: Mạn hứng kỳ I - Đổ Phủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *