Mạn hứng kỳ II

(Đổ Phủ)

Mạn hứng kỳ II là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Thủ chủng đào lý phi vô chủ
Dã lão tường đê hoàn tự gia
Kháp tự xuân phong tương khí đắc
Dạ lai xuy chiết sổ chi hoa.
Dịch Nghĩa
Những cây đào mận tay ta trồng không phải là vô chủ
Bức tường thấp của ông lão nhà quê chính là nhà của chúng
Mà sao gió xuân lại khinh nhau như vậy
Đêm qua thổi gẫy mất mấy cành hoa
Dịch Thơ
Mạn hứng
Đào lý ta trồng nguyên có chủ
Tường bên ông lão ấy là nhà
Gió xuân sao lại khinh nhau thế
Đêm về thổi gẫy mấy cành hoa.
Bản dịch của Lãng Xẹt Tử

Thảo luận cho bài thơ: Mạn hứng kỳ II - Đổ Phủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *