Mạn hứng kỳ IX

(Đổ Phủ)

Mạn hứng kỳ IX là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Trường đoạn giang xuân dục tận đầu
Trượng lê từ bộ lập phương châu
Điên cuồng liễu nhứ tùy phong khứ
Khinh bạc đào hoa trục thủy lưu.
Dịch Nghĩa
Đau lòng vì xuân trên sông đã sắp hết
Chống gậy đi dạo, đứng trên bãi sông hoa cỏ thơm
Bông liễu bay điên cuồng theo gió
Hoa đào trôi man mác theo dòng nước.
Dịch Thơ
Mạn hứng
Xuân tàn con nước những đau lòng
Chống gậy tiêu dao đứng bãi sông
Bông liễu điên cuồng bay trước gió
Hoa đào khinh bạc chảy xuôi dòng.
Bản dịch của Lãng Xẹt Tử

Thảo luận cho bài thơ: Mạn hứng kỳ IX - Đổ Phủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *