Mây Mùa Thu

(Vũ Hoàng Chương)

Mây Mùa Thu là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Sao hôm nay lòng ta buồn không nguôi,
Niềm u uất dâng cao tháng ngày trôi xuôi.
Há vì cơm áo chẳng no lành?
Há vì đời không ai mắt xanh?
Nhớ thuở chưa có ta đường đi thênh thênh,
Kịp khi có ta chông gai mông mênh.
Cuồng vọng cả mà thôi,
Bốn phương đều vướng mắc.
Ba mươi năm trên vai
Mà trống không bình sinh.
Gối vải mộng phong hầu,
Vinh quang đường lối khép.
Thẹn trước thương về sau,
Đời tàn trong ngõ hẹp.
Xuân đời chưa hưởng kịp,
Mây mùa thu đã sang!

Thảo luận cho bài thơ: Mây Mùa Thu - Vũ Hoàng Chương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *