MỘT DÒNG THƠ …

(lá chờ rơi)

MỘT DÒNG THƠ … là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.


(thân tặng những bạn thơ đã cùng trao đổi và cộng hưởng những rung cảm của thơ Đường)
Thiều quang chín chục đến đây rồi
Cọp tới trâu già vội bước lui
Gió lộng trời xuân oanh múa hát
Sương mờ nắng tết nhạn reo vui
Rừng thơ chớm nụ gieo năm vận
Bút họa đơm bông nở nụ cười
Mặc khách tao nhân lòng mở hội
Một dòng thơ nối vạn người chơi !
16/01/10

Thảo luận cho bài thơ: MỘT DÒNG THƠ … - lá chờ rơi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *