Mùa Xuân Chín

(Hàn Mặc Tử)

Mùa Xuân Chín là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Trong làn nắng ửng: khói mơ tan,
Đôi mái nhà tranh lấm-tấm vàng.
Sột-soạt gió trêu tà áo biếc,
Trên giàn thiên-lý — Bóng xuân sang.
Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời.
Bao cô thôn-nữ hát trên đồi.
– Ngày mai trong đám xuân xanh ấy,
Có kẻ theo chồng, bỏ cuộc chơi.
Tiếng ca vắt-vẻo lưng-chừng núi,
Hổn-hển như lời của nước mây,
Thầm-thỉ với ai ngồi dưới trúc
Nghe ra ý-vị và thơ-ngây.
Khách xa, gặp lúc mùa xuân chín,
Lòng trí bâng-khuâng sực nhớ làng:
“- Chị ấy, năm nay còn gánh thóc
Dọc bờ sông trắng nắng chang chang?…”
________
* Đăng ở tập Nắng Xuân, 1937.

Thảo luận cho bài thơ: Mùa Xuân Chín - Hàn Mặc Tử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *