Muốn Làm Thằng Cuội

(Tản Đà)

Muốn Làm Thằng Cuội là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Đêm thu buồn lắm chị Hằng ơi!
Trần giới em nay chán nữa rồi.
Cung Quế đã ai ngồi đó chửa?
Cành đa xin chị nhắc lên chơi.
Có bàu có bạn, can chi tủi,
Cùng gió cùng mây, thế mới vui.
Rồi cứ mỗi năm rằm tháng tám,
Tựa nhau trông xuống thế gian, cười.

Thảo luận cho bài thơ: Muốn Làm Thằng Cuội - Tản Đà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *