Nằm Đêm Anh Cứ Thương Em

(Xuân Diệu)

Nằm Đêm Anh Cứ Thương Em là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.


Nằm đêm anh cứ thương em
Rơi nghiêng nước mắt một bên gối nằm.
Thế này cho hết trăm năm
Đến muốn năm vẫn âm thầm thương em.

Thảo luận cho bài thơ: Nằm Đêm Anh Cứ Thương Em - Xuân Diệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *