Nắng tắt

(Mỹ Trinh)

Nắng tắt là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Có một khoảng trống chôn sâu triệu nghìn hạt nắng
Lấp yêu thương
xé mảnh vụn cuộc đời
Có những hạt nắng loi ngoi tìm hơi thở
Nghe nhân gian chìm xuống vô tình
Có một khoảng trống chôn trái tim còn thở
Lấp đất lên đặt thánh giá cầu siêu
Không ai hay lòng đất đau da diết
Thét với gào
Cào cấu cũng vậy thôi
Có triệu hạt nắng tắt trong ngục tối
Không mây bay
Không gió thoảng
Không mùi hương
Mặc cho đời khao khát tơ vương
Nắng tắt thở bên quãng trường tận thế !
Còn ai không lối trần gian truyện kể
truyện kể rằng hôm ấy một cuộc tình
Bướm vờn hoa gởi lại cuốn tình kinh
Đau lòng mẹ
Đau lòng cha
Đau lòng đám con thơ vô tội
Lấp đất xây mồ
oan trái đốt thành tro.
Mỹ Trinh

Thảo luận cho bài thơ: Nắng tắt - Mỹ Trinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *