Nét Ðau Mặt Chữ

(Vũ Hoàng Chương)

Nét Ðau Mặt Chữ là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.


Chẳng dùng chi được văn tài
Thân này lụy áo cơm ai bất ngờ
Phút giây chết điếng hồn thơ
Nét đau mặt chữ đến giờ còn đau.

Chắc gì ba trăm năm sau
Ðã ai vào nổi cơn sầu nằm đây
Nếu không cơm áo đọa đầy
Nhủ thân nào thịt xương nầy bỗng dưng.

Chết theo vào đến lưng chừng
Say từng mảnh rớt mê từng khúc rơi
Nửa chiều say ngất mê tơi
Khúc đâu lơ láo một đời Thi Vương.

Thảo luận cho bài thơ: Nét Ðau Mặt Chữ - Vũ Hoàng Chương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *