Nếu Người Hỏi….

(Tô Chí Tự)

Nếu Người Hỏi…. là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.
Nếu người hỏi _bể nào sâu?
_ Bể tâm hồn không đáy !
Nếu người bảo _ Thời gian không biên giới.
_ Đời chỉ khoảng trăm năm !
Nếu người bảo _ Tình yêu như ánh trăng rằm.
_ Trăng tròn rồi sẽ khuyết !
Nếu người hỏi _ vậy cái gì bất diệt?
_Duy chỉ có tiếng tăm !
Cuộc đời chỉ trăm năm !
Trăng tròn rồi lại khuyết !
TÌnh yêu không bất diệt !
Duy chỉ có tiếng tăm !!!
Thảo luận cho bài thơ: Nếu Người Hỏi…. - Tô Chí Tự

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *