Nghe Hát

(Vũ Hoàng Chương)

Nghe Hát là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.


Phách ngọt đàn say nệm khói êm.
Tiếng ta buồn nổi giữa chừng đêm.
“Canh khuya đưa khách…” Lời gieo ngọc
Mơ gái Tầm Dương thoảng áo xiêm .
Ai lạ nghìn thu, xa tám cõi,
Sen vàng như động phía châu liêm.
Nao nao khói biếc hài thương nữ;
Trở gối hoa lê rụng trắng thềm.


(Thơ Say)

Thảo luận cho bài thơ: Nghe Hát - Vũ Hoàng Chương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *