Người Đi Rũ Cuộc Phù Hoa

(Lê Diễm Chi Huệ)

Người Đi Rũ Cuộc Phù Hoa là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Người đi rũ cuộc phù hoa
Trăng buồn ngơ ngẩn nhạt nhoà bóng nghiêng
Trà khuya thoang thoảng hương thiền
Đong đưa sợi khói lạc miền huyễn không
Man man phủi hạt bụi lòng
Râm ran niệm khúc sắc không nhịp nhàng
Lời kinh hoá độ rền vang
Áo hoa lịm giấc mơ màng trần duyên
Đêm lay đọng cõi u huyền
Soi tâm nhặt lớp sơ nguyên thủa nào
Ái biệt ly – giấc chiêm bao
Trăm năm vọng tưởng má đào lệ rơi
Giơ tay với ánh sao rời
Chênh vênh gót bụi chơi vơi mộng trường
Bùi ngùi ôm gói tư lương
Vi vu gió thổi trăm đường hoa lay
Mong manh một cánh hạc gầy
Mơ miền hương thuỷ hồn bay tìm về
Rải sầu quanh suối Tào Khê
Nghiêm thâm nhịp phách tứ bề Hoa Nghiêm
Lăng Già soi thấu nỗi niềm
Từ vô lượng kiếp triền miên nghiệp dày
Nay lìa biển ảo cuồng ngây
Chung trà diệu vị đêm ngày tịch nhiên

12.04.2018
Lê Diễm Chi Huệ

Thảo luận cho bài thơ: Người Đi Rũ Cuộc Phù Hoa - Lê Diễm Chi Huệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *