Nguyệt

(Đổ Phủ)

Nguyệt là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Thiên thượng thu kỳ cận
Nhân gian nguyệt ảnh thanh
Nhập hà thiềm bất một
Đảo dược thố trường sinh
Chỉ ích đan tâm khổ
Năng thiêm bạch phát minh
Can qua tri mãn địa
Hưu chiếu quốc tây dinh

Dịch Nghĩa
Trăng
Trên trời đã gần sang mùa thu
Khắp cõi người, bóng trăng trong trẻo
Vào dải ngân hà, cóc vẫn không mất
Giã thuốc, thỏ cứ sống hoài
Chỉ khổ thêm tấm lòng son
Càng điểm bạc mái tóc dần
Biết rằng chiến tranh khắp mọi nơi
Xin chớ soi trại miền tây

Dịch Thơ
Trời lộng thu gần tới
Vầng trăng tỏ khắp nơi
Cóc sang sông rạng vẻ
Thỏ giã thuốc lâu đời
Chỉ để lòng son khổ
Càng thêm tóc trắng bời
Can qua còn chốn chốn
Trại lính chớ soi người
Lê Nguyễn Lưu dịch

Thảo luận cho bài thơ: Nguyệt - Đổ Phủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *