NHẤT TÂM NIỆM PHẬT

(Lê Sơn Vũ)

NHẤT TÂM NIỆM PHẬT là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Nhất tâm niệm lục tự Di Đà!!!
Tinh tấn trong từng khoảnh sát na
Quán tưởng Ta Bà là quán trọ
Vững tin Cực Lạc mới quê nhà
Tam quy nhũ giới hằng tu tập
Lục dục thất tình nguyện lánh xa
Gởi trọn tín tâm vào lục tự!
Sen vàng chín phẩm sẽ khai hoa!!!
Lê Sơn Vũ
CHĂN TRÂU
Suốt thời thơ dại chốn đồng sâu
Cắt cỏ chăn trâu chẳng vướng sầu!
Chân đất đầu trần phơi nắng lửa!
Quần thô áo vải hứng mưa ngâu!
Chuông Chùa mở trí ngời chân lý!
Mõ Tự khai tâm rang đạo mầu!
Bỏ nghiệp chăn trâu vào cửa Phật!
Vào Chùa lại nối nghiệp chăn trâu!!!
Lê Sơn Vũ
Kính tặng VDN với lòng tri ân và ngưỡng mộ chân thành nhất!!!

Thảo luận cho bài thơ: NHẤT TÂM NIỆM PHẬT - Lê Sơn Vũ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *