Nhớ Bạn Phương Trời

(Trần Tế Xương)

Nhớ Bạn Phương Trời là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Ta nhớ người xa cách núi sông
Người xa xa lắm, nhớ ta không?
Sao đang vui vẽ ra buồn bã?
Vừa mới quen nhau đã lạ lùng!
Khi nhớ nhớ cùng trong mộng tưởng,
Nỗi riêng riêng cả đến tình chung.
Tưong tư lọ phải là mưa gió
Một ngọn đèn xanh trống điểm thùng

Thảo luận cho bài thơ: Nhớ Bạn Phương Trời - Trần Tế Xương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *