Nhớ Nhỏ Đôi Tay

(Xuân Diệu)

Nhớ Nhỏ Đôi Tay là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.


Nhớ em, nhớ nhỏ đôi tay
Hơi hương nhớ dịu, lông mày nhớ thanh.
Măng trong, anh nhớ long lanh,
Hàm răng, anh lại nhớ anh hay nhìn!

Thảo luận cho bài thơ: Nhớ Nhỏ Đôi Tay - Xuân Diệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *