Nhớ Về Sông Hát

(Nguyên Đỗ)

Nhớ Về Sông Hát là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.
Tháng Ba đến bỗng nhớ về sông Hát
Con sông xanh còn ngát khúc hùng ca
Của Việt Nam, nơi tuẫn nạn hai Bà
Gương Trinh liệt đuổi Bắc phương Tô Định

Tên Thái Thú gian tham đầy ác tính
Chạy về Tàu xin lịnh can qua
Uy danh Mã tướng Phục Ba
Dù oai hiển hách, hai Bà sợ chi?

Đánh nhau một trận so bì
Hai mươi vạn giặc tử thi chất chồng
Quân ta ít, đám giặc đông
Nữ nhi oanh liệt một lòng vì non

Sử xanh non Việt trường tồn
Còn ghi rành đó tâm hồn Trưng Vương
Giữ Nam tiết, hận Bắc phương
Hát Giang tự ải kỷ cương giống nòi

Gương xưa hậu thế còn soi?
Hay quên chuyện cũ trăm đời đã qua?
Phục Ba Mã Viện điêu ngoa
Tướng quân thua phận đàn bà nữ vương!

Đồng trụ chiết… một phường phách lối
Giao chỉ diệt… nhớ hỏi Quang Trung
Máu ai nhuộm cả sông Hồng
Việt Nam còn đó con rồng cháu tiên

Thảo luận cho bài thơ: Nhớ Về Sông Hát - Nguyên Đỗ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *