Ốc nhồi

(Hồ xuân Hương)

Ốc nhồi là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Bác mẹ sinh ra phận ốc nhồi,
Đêm ngày lăn lóc đám cỏ hôi.
Quân tử có thương thì bóc yếm,
Xin đừng ngó ngoáy lỗ trôn tôi.

Thảo luận cho bài thơ: Ốc nhồi - Hồ xuân Hương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *