Ông Tiến Sĩ Mới

(Trần Tế Xương)

Ông Tiến Sĩ Mới là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Tiến sĩ khoa này đỗ mấy người?
Xem chừng hay chữ có ông thôi!
Nghe văn mà gớm cho văn nhỉ
Cờ biển vua ban cũng lạ đời!

Thảo luận cho bài thơ: Ông Tiến Sĩ Mới - Trần Tế Xương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *