Phải tận nơi tận mắt

(Huy Dung)

Phải tận nơi tận mắt là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.


Lũ nay (2009) nhớ lại sáu tư (1964)

Lớn hơn chín chín (1999) nát nhừ xóm quê.

Bão chưa tan, lũ ào về

Đau thương quê mẹ, ê chề Miền Trung

Về ngay! ruột thịt chờ mong

Nhưng hỏi ai? Giữa tàn hoang vắng người

Làng yêu, xóm nhỏ đâu rồi?

Cuốn phăng trắng xoá trơ lòi vách xiêu.

Khổ đau hiểu được bao nhiêu

Nếu không góp sức chống chèo tận nơi

Cùng giành sự sống trên đời

Hàn ‘đau mất mát’, dần tươi xóm làng.

Thảo luận cho bài thơ: Phải tận nơi tận mắt - Huy Dung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *