PHẦN I : THƯỢNG CỔ THỜI ĐẠI

(Sĩ Đoan)

PHẦN I : THƯỢNG CỔ THỜI ĐẠI là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

CHƯƠNG I:HỌ HỒNG BÀNG

Tự thuở khai sinh nước non nhà
Vua Hùng đặt quốc là Văn Lang(1)
Phong Châu được chọn chốn kinh kì(2)
Xây thành trì, trị vì thiên hạ
Quan văn- Lạc hầu, võ- Lạc tướng
Con trai- Quan lang, gái- Mỵ nương
Cha truyền con gọi thường Phụ đạo
Hướng tương lai kiến tạo phúc lành
Rành rành truyền nối bao thế hệ
Mười tám đời chẳng nệ gian lao!!!

CHƯƠNG II: NHÀ THỤC:

Mãi đến sau nhà Thục cướp quyền(3)
Thục Vương Phán cho chuyền Âu Lạc
Lê ngôi vua hiệu An Dương Vương
Trấn Phong Khê, yêu thương trăm họ(4)
Mở đê, đắp lũy xây Loa Thành(5)
Dạng xoáy trôn ốc- cao và chắc.
Tận bây giờ tâm đắc người xưa!

Năm đinh hợi, thần phục nhà Tần(6)
Dần tách chia thành ba quận mới:
Tượng Quận, Quế Lâm và Nam Hải
Dân khổ ải- lên đồi xuống bể…
Lẻn vào rừng chẳng để khiến sai
Quyết kề vai đánh đuổi quân thù
Khơi độc lập vẹt mây mù bít lối!

CHƯƠNG III: NHÀ TRIỆU

1- Triệu Vũ Vương:

Năm quí tỵ Triệu Đà thu một mối(7)
Lập Nam Việt theo lối nhà Tần
Nhiễm dần dần văn minh thuở ấy
Tự xưng vua đấy là Vũ Vương(8)
Đóng Phiên Ngung xem thường thiên hạ(9)
Nhập Âu Lạc vào quận Nam Hải
Nhận thụ phong Lưu Bang nhà Hán(10)
Năm mậu ngọ Cao Tổ băng hà(11)
Bà Lữ hậu lâm triều tranh Huệ Đế…
Nghe dèm pha khống chế bán buôn…
Vua Vũ Vương luôn oán trong lòng
Tự lập đế, xiết vòng Tràng Sa.(12)

Năm canh thìn, Hán sà sang đánh(13)
Núi rừng thiêng giúp bá tánh diệt thù:
Gây bệnh tật, phủ mây mù bít lối…
Phần tử vong, phần hấp hối não nề
Chỉ vài trận chạy về hướng Bắc.
Khỏi cân nhắc Vũ Vương lừng lẫy
Ngựa xe, nghi vệ- nẩy như Hán.

Năm tàn tháng lụn Lữ Hậu mất
Hán Văn Đế đưa thư hàng phục
Triệu Vũ Vương nhất mực theo về
Bỏ đế hiệu giữ bề tôi trung.
2. Triệu Văn Vương

Năm canh thìn ung dung tạ thế(14)
Kế nghiệp vua- trao cháu Văn Vương
Người tầm thường tính khí nhu nhược
Mười hai năm chẳng được ích chi
Bị Hán đế khinh khi mưu diệt(15)
Đưa Anh Tề ở biệt mười năm.(16)

3. Triệu Minh Vương

Niên bính thìn thác theo Vũ Vương(17)
Thái tử Tề khóc thương về nước
Ngồi ngôi báu tiếp bước cha ông
Mười hai năm cũng không tích sự.

4. Triệu Ai Vương

Năm bính thìn ngài tự thác đi(18)
Thái tử Hưng thương bi kế nghiệp(19)
Tòng theo mẹ chẳng kịp nghĩ suy(20)
Hại nước, dân không gì gột rửa(!)
Tướng Lữ Gia chữa tha thứ ấy(21)
Giết vua quấy, sứ thần, Thái Hậu.

5. Triệu Dương Vương

Tôn Kiến Đức nối nghiệp đồ vương(22)
Xưng Dương Vương hùng cứ phương trời
Nhưng tiếc thay đổi dời thế sự
Bởi quân thù vũ bão xâm lăng(23).
Tể Tướng Lữ Gia đành hộ giá
Cùng vua bôn đào, nào khá đâu!
Một năm trị vì sầu muôn thuở
Nước mây ngàn chẳng nở sắc tươi
Chìm Bắc thuộc trêu ngươi chín quận(24)
Thuận Nam Việt nên Giao Chỉ Bộ.

Thảo luận cho bài thơ: PHẦN I : THƯỢNG CỔ THỜI ĐẠI - Sĩ Đoan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *