Phòng binh Tào Hồ mã

(Đổ Phủ)

Phòng binh Tào Hồ mã là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Hồ mã Đại Uyển danh
Phong lăng sấu cốt thành
Trúc phê song nhĩ tuấn
Phong nhập tứ đề khinh
Sở hướng vô không khoát
Chân kham thác tử sinh
Kiêu đằng hữu như thử
Vạn lý khả hoành hành

Dịch Nghĩa
Con ngựa Hồ của ông Tào binh phòng
Con ngựa Hồ nổi tiếng là giống Đại Uyển
Xương gầy gò như làm bằng cạnh cây mác
Hai tai dựng đứng như lá tre
Bốn vó nhẹ nhàng như hơi gió
Hướng tới vùng cao rộng mênh mông
Thực sẵn sàng phó mặc cho sống chết
Có chạy vùn vụt như thế
Thì mới tha hồ vùng vẫy muôn dặm

Dịch Thơ
Đại Uyển ngựa lừng danh
Xương gầy thép đúc thành
Đôi tai tre dựng thẳng
Bốn vó gió lùa nhanh
Hẵng tới vùng cao rộng
Chi nài chốn tử sanh
Phi đằng như thế ấy
Muôn dặm cứ hoành hành
Lê Nguyễn Lưu dịch

Thảo luận cho bài thơ: Phòng binh Tào Hồ mã - Đổ Phủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *