Phục sầu I

(Đổ Phủ)

Phục sầu I là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Vạn quốc thượng phòng khấu
Cố viên kim nhược hà
Tích qui tương thức thiểu
Tảo dĩ chiến trường đa
Dịch Nghĩa
Các nơi còn phải phòng ngừa giặc giã (1)
Vườn cũ (2) nay ra sao?
Chuyến trước về (3), lác đác chỉ còn ít người quen biết.
Vì phần nhiều phải ra chiến trường lâu rồi.
——————————————-
(1) Nhà Đường lúc này đang bị nạn Thổ Phồn lấn cướp Mân Châu và Linh Châu. Kinh đô phải giới nghiêm.
(2) Chỉ chỗ ở cũ của Đỗ Phủ ở Lạc Dương.
(3) Năm 758, Đỗ Phủ từ Hoa Châu về Lạc Dương.
Dịch Thơ
Lại buồn bài I
Giang sơn tan tác nạn binh đao,
Vườn cũ hôm nay biết thế nào?
Ngày trước trở về thân thích vắng,
Giờ đây chiến địa khắp nương hào!
Bản dịch:Chi Điền

Thảo luận cho bài thơ: Phục sầu I - Đổ Phủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *